Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Oferta

Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie rachunkowości i podatków oraz dodatkowe usługi konsultingowe w zależności od potrzeb klientów. 

 

Standardowa oferta obejmuje

 • prowadzenie pełnej księgowości (księgi handlowe) lub prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • sporządzanie wymaganych deklaracji do Urzędów Skarbowych (CIT, PIT, VAT)
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych dla GUS i NBP
 • sporządzanie deklaracji INTRASTAT
 • opracowanie zakładowego planu kont, schematu obiegu dokumentów i wdrożenie systemu księgowego
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi w zakresie bieżącej obsługi księgowej
 • bieżące doradztwo prawne, finansowe i podatkowe
 • pomoc przy rejestracji firmy
 • wyprowadzanie zaległości
 • odbiór dokumentów od klienta
 • prowadzenie pełnej obsługi kadrowo - płacowej*      

 

*Pełna obsługa kadrowo - płacowa obejmuje

 • prowadzenie i uzupełnianie dokumentacji kadrowej
 • sporządzanie umów o pracę, aneksów i innych dokumentów wymaganych przepisami Prawa Pracy
 • prowadzenie ewidencji i ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych
 • pełna obsługa umów cywilno pawnych (umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie)
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac
 • rejestracja i aktualizacja danych pracowników klienta w ZUS
 • sporządzanie i przekazywanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych i raportów imiennych
 • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego deklaracji PIT 4 i innych
 • sporządzanie dla pracowników klienta rocznych informacji o dochodach (PIT 11, PIT 8B) i rocznych rozliczeń (PIT 40)
 • wystawianie pracownikom klienta zaświadczeń o zatrudnieniu    

 

Na życzenie klienta zapewniamy

 • organizację działów księgowych w firmie klienta
 • możliwość oddelegowania pracownika do pracy w siedzibie firmy klienta 
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych 
 • współpracę z renomowanymi kancelariami prawnymi, notarialnymi i Biegłymi Rewidentami
 • obsługę w zakresie rachunkowości zarządczej: opracowanie budżetów, indywidualnych raportów dla Zarządu 
 • opracowanie dokumentacji cen transferowych
 • sporządzanie wniosków kredytowych i analiz finansowych
 • opracowanie zakładowych planów kont, regulaminów pracy, wynagradzania i ZFŚS
 • monitoring i windykację należności 
 • kompleksowe szkolenia dla pracowników klienta 
 • sporządzanie odwołań od decyzji organów skarbowych i reprezentowanie klienta podczas kontroli skarbowych 

 

Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty!

Kontakt